Blog

Giấy cam kết trả nợ dành cho học sinh sinh viên chuẩn nhất

309

Giấy cam kết trả nợ là biểu mẫu do học sinh sinh viên lập ra để cam kết với nhà trường về việc thực hiện vay vốn ngân hàng hỗ trợ chi phí học tập. Trong mẫu, học sinh sinh viên điền đầy đủ thông tin cá nhân cũng như số tiền đã vay vốn để học tập, kí tên sau đó nộp lên nhà trường xác nhận. Dưới đây là mẫu giấy cam kết trả nợ mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn.

MẪU SỐ: 05/TDSV

  (Do HSSV lập)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ

Kính gửi: ……………………………………….

Họ và tên học sinh, sinh viên:……………………………………………………………………………….

Ngày sinh:…………………………………………………………Giới tính:    Nam              Nữ

CMND số:………………………..ngày cấp………………………..Nơi cấp:………………………………

Lớp:………………………Khoa………………………………Số thẻ HSSV………………………………….

Khóa……………………………….Loại hình đào tạo:………………………………………………………..

Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, ………………):……………………………………………………………

Ngày nhập học: ……/.……/……… Ngày ra trường (dự kiến) : ………../………../……….

Mã trường theo học (mã quy ước trong quy chế tuyển sinh):……………………………………….

Trong thời gian theo học tôi được (gia đình) vay vốn Ngân hàng để chi phí cho học tập tại trường theo Khế ước (Hợp đồng) vay vốn do……………………………………………………………………………….

cư trú tại thôn (ấp, làng..) …………………… xã (phường) ………………………. huyện (thị xã) …………………. tỉnh (thành phố) …………………….., đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội ……………………………… cho vay tổng số tiền là:…………………… đồng (bằng chữ ………………………………………………………….)

Tôi xin cam kết trách nhiệm với nhà trường và gia đình:

– Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày được ký hợp đồng lao động, tôi sẽ thông báo địa chỉ đơn vị công tác cho nhà trường và gia đình, đồng thời tôi có trách nhiệm cùng gia đình trả nợ số tiền vay Ngân hàng để cho tôi đi học.

– Nếu không thực hiện cam kết trên, thì Ngân hàng, gia đình và Nhà trường có quyền làm việc với người có trách nhiệm tại đơn vị tôi đang công tác để trừ thu nhập trả nợ cho ngân hàng nơi gia đình (học sinh, sinh viên) đã vay vốn.

……….., ngày….tháng…..năm……

NGƯỜI CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách ghi bản cam kết trả nợ

Kính gửi: ghi tên trường nơi người làm đơn đang học.

Họ và tên học sinh, sinh viên: ghi đầy đủ họ và tên của học sinh, sinh viên đó.

Ngày sinh:…………………Giới tính:    Nam          Nữ           ghi ngày tháng năm sinh và đánh dấu X vào ô bên cạnh giới tính của học sinh, sinh viên đó.

CMND số:…………………ngày cấp………………Nơi cấp:……………………ghi rõ số chứng minh nhân dân, ngày cấp và nơi cấp chứng minh của học sinh, sinh viên đó.

Lớp:……………………Khoa……………………….Số thẻ HSSV………………ghi rõ tên lớp, khoa, số thẻ học sinh sinh viên hay mã số sinh viên của người làm đơn.

Khóa…………………….Loại hình đào tạo:………………………..ghi rõ tên khóa học và loại hình đào tạo, đối với sinh viên thì loại hình đào tạo có thể là Chính quy, Văn bằng 2…. còn với học sinh loại hình đào tạo có thể là THPT…

Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, ………………): nếu là sinh viên thì ghi rõ mục này, còn là học sinh thì bỏ qua.

Ngày nhập học: ……/.……/……… Ngày ra trường (dự kiến) : ………../………../……….học sinh sinh viên ghi rõ ngày nhập học và ngày dự kiến tốt nghiệp.

Mã trường theo học (mã quy ước trong quy chế tuyển sinh): nếu là học sinh thì có thể bỏ qua mục này.

Trong thời gian theo học tôi được (gia đình) vay vốn Ngân hàng để chi phí cho học tập tại trường theo Khế ước (Hợp đồng) vay vốn do…………………………………………………………………………………………………. cư trú tại thôn (ấp, làng..) …………………… xã (phường) ………………………. huyện (thị xã) …………………. tỉnh (thành phố) …………………….., đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội ……………………………… cho vay tổng số tiền là:…………………… đồng (bằng chữ ………………………………………………………….): ghi cụ thể địa chỉ, tên người đứng ra vay vốn và tổng số tiền đã vay.

Người làm đơn đọc kĩ các cam kết bên dưới, ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.

 


0 ( 0 bình chọn )

Trịnh Song Phúc

https://trinhsongphuc.com
Trinhsongphuc.com - Blog tổng hợp các kiến thức về MXH Facebook, Game và những thông tin bổ ích khác được biên tập bởi Trịnh Song Phúc

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm