Blog

Cách ghi đơn xin cấp phép dạy thêm dành cho cá nhân mới nhất

247

Đơn xin cấp phép dạy thêm là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới phòng Giáo dục và Đào tạo để đề nghị về việc được cấp phép dạy thêm cho cá nhân đó. Đơn được ban hành dựa theo Quyết định 03/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm. Dưới đây là biểu mẫu chúng tôi muốn giới thiệu tới mọi người.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

ĐƠN XIN CẤP PHÉP DẠY THÊM
(Cá nhân)

Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo …………….

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND:………………………………………..Số điện thoại…………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………………………

Trình độ đào tạo:……………………………………………………………………………………………………………..

Chuyên ngành đào tạo:…………………………………………………………………………………………………….

Nơi dạy thêm:………………………………………………………………………………………………………………….

Môn dạy:…………………………………………………………………………………………………………………………

Chương trình cấp học:………………………………………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ – BGDĐT ngày 31/1/2007; Quy định về dạy thêm học thêm ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 13/6/2007 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Công văn số 1162/SGD&ĐT-GDCN-TX ngày 29/6/2007của Sở GD&ĐT về một số hướng dẫn dạy thêm học thêm.

Tôi xin đề nghị được cấp phép dạy thêm và xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và hướng dẫn dạy thêm học thêm của Sở GD&ĐT.

………, ngày….tháng….năm…..

Ý kiến                                                                                                Người viết đơn

Hướng dẫn cách ghi đơn xin cấp phép

Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo ……………. ghi rõ tên Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi cá nhân đó đang giảng dạy.

Tôi tên là: ghi đầy đủ họ tên người làm đơn.

Nghề nghiệp: ghi rõ nghề nghiệp của người đó, trong trường hợp đơn này là giáo viên.

Đơn vị công tác: ghi tên trường nơi giáo viên đó đang giảng dạy.

Số CMND:………………………………………..Số điện thoại………………………: ghi rõ số chứng minh nhân dân và số điện thoại có thể liên lạc được của người làm đơn.

Địa chỉ thường trú: ghi cụ thể địa chỉ theo sổ hộ khẩu của người đó.

Trình độ đào tạo: ghi rõ trình độ mà người làm đơn được đào tạo cho đến hiện tại.

Chuyên ngành đào tạo: ghi rõ chuyên ngành đào tạo của người đó.

Nơi dạy thêm: ghi cụ thể địa chỉ nơi người đó xin cấp phép dạy thêm.

Môn dạy: ghi rõ môn học mà người làm đơn xin dạy thêm.

Chương trình cấp học: có thể là cấp 1, cấp 2, cấp 3 hoặc dạy luyện thi…

Người làm đơn ghi ngày tháng năm, ký và ghi rõ họ tên. Sau đó nộp lên Nhà trường xin ý kiến xác nhận của Hiệu trưởng.

 


0 ( 0 bình chọn )

Trịnh Song Phúc

https://trinhsongphuc.com
Trinhsongphuc.com - Blog tổng hợp các kiến thức về MXH Facebook, Game và những thông tin bổ ích khác được biên tập bởi Trịnh Song Phúc

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm