Blog

Cách ghi giấy xác nhận nhân thân để đi máy bay dành cho mọi người

382

Giấy xác nhận nhân thân là biểu mẫu dùng để xác nhận các thông tin cá nhân để đi máy bay trong trường hợp bạn chưa có giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân. Nếu bạn có con nhỏ dưới 15 tuổi chưa có chứng minh hoặc bạn đã mất chứng minh nhưng có việc phải đi máy bay thì có thể sử dụng giấy xác nhận nhân thân này. Dưới đây là mẫu mới nhất các bạn có thể tham khảo.

Ảnh chân                                            Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

dung (4×6)                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

****-****

GIẤY XÁC NHẬN NHÂN THÂN

Kính gửi: Công an:……………………………………………………………………………………………………………………

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:……………………………………………….Nguyên quán:…………………………………………………………….

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay tại:……………………………………………………………………………………………………………………..

Họ tên cha:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ tên mẹ:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do xin xác nhận nhân thân: để mua vé và đi tàu bay do không có giấy Chứng minh thư nhân dân.

……, ngày …… tháng …… năm……

Người xin xác nhận

Xác nhận của Công an

Công an Phường (xã) …………………… Quận(Huyện)…………….Tỉnh(Thành phố):………………………………………….. Xác nhận Ông (Bà):………………….…………………………

Có hộ khẩu thường trú tạ……………………………………………………………………….; chỗ ở hiện nay tại ……………………….. …………………………………………………………………. Hiện nay không có Chứng minh thư nhân dân là do: ……………………………………. Các nội dung tôi xác nhận trên đây là đúng, nếu sai tôi xin chịu hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG (XÃ)

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Hướng dẫn cách ghi giấy xác nhận nhân thân

Kính gửi: Công an: tên công an phường (xã) nơi bạn xin xác nhận.

Tên tôi là: ghi đầy đủ họ tên người làm đơn.

Sinh ngày:………………………………..Nguyên quán:………………………..ghi rõ ngày tháng năm sinh và quê quán của người đó.

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ghi địa chỉ thường trú theo sổ hộ khẩu.

Chỗ ở hiện nay tại: ghi rõ nơi người đó đang sinh sống hiện nay (có thể không theo hộ khẩu thường trú).

Họ tên cha: ghi đầy đủ họ tên cha.

Họ tên mẹ: ghi đầy đủ họ tên mẹ.

Người làm đơn ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên. Sau đó nộp lên Công an phường (xã) để xác nhận.

 


0 ( 0 bình chọn )

Trịnh Song Phúc

https://trinhsongphuc.com
Trinhsongphuc.com - Blog tổng hợp các kiến thức về MXH Facebook, Game và những thông tin bổ ích khác được biên tập bởi Trịnh Song Phúc

Ý kiến bạn đọc (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm