Blog

Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện chuẩn nhất dành cho mọi người

322

Đơn đề nghi rút đơn khởi kiện sử dụng trong trường hợp hai bên đã hòa giải hoặc vì lí do nào đó bạn không muốn khởi kiện người đó nữa. Đơn được viết theo mẫu chuẩn và được gửi đến Tòa án nhân dân tỉnh/thành nơi bạn đang sinh sống. Sau trình bày mong muốn rút đơn, Tòa án sẽ xem xét và phê duyệt đơn đề nghị rút đơn khởi kiện của bạn. Mời các ban tham khảo mẫu đơn dưới đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

…………….., ngày…..tháng…..năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ RÚT ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………………………

Chúng tôi là:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Là nguyên đơn trong……………………………………………………………………………………………………………………..

Bị đơn:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Về việc……………………………………………….do TAND TP/Tỉnh ………………………………………thụ lý giải quyết.

Nay……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cụ thể như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Do vậy, nay tôi có đơn này, xin được rút đơn khởi kiện.

Kính đề nghị Quý tòa xem xét chấp thuận và ra Quyết định đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật.

Xin chân thành cám ơn.

…………….., ngày….tháng….năm….

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách ghi đơn đề nghị rút đơn khởi kiện

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN………………………………… ghi tên Tòa án tỉnh thành nơi đang thụ lý sự việc của bạn.

Chúng tôi là: ghi rõ họ tên người làm đơn.

Địa chỉ: ghi đầy đủ địa chỉ nơi người làm đơn đang sinh sống.

Điện thoại: ghi rõ số điện thoại có thể liên lạc được khi cần.

Là nguyên đơn trong……………………………….ghi rõ tên vụ việc mà người làm đơn đã khởi kiện.

Bị đơn: ghi đầy đủ họ tên người bị khởi kiện trong vụ việc.

Địa chỉ: ghi rõ địa chỉ nơi bị đơn đó đang sinh sống.

Về việc………………………………………..do TAND TP/tỉnh ………………………………….thụ lý giải quyết: ghi tên vụ việc và tên Tòa án tỉnh/thành phố đã ghi ở trên.

Nay……………………………………………………………………ghi mục đích của việc làm đơn.

Cụ thể như sau: trình bày sự việc một cách đầy đủ và hợp lí.

Người làm đơn ghi rõ ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.

 


0 ( 0 bình chọn )

Trịnh Song Phúc

https://trinhsongphuc.com
Trinhsongphuc.com - Blog tổng hợp các kiến thức về MXH Facebook, Game và những thông tin bổ ích khác được biên tập bởi Trịnh Song Phúc

Ý kiến bạn đọc (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm