Blog

Hướng dẫn cách ghi mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng chuẩn nhất

337

Đơn xin chuyển xin hoạt Đảng là mẫu đơn dành cho Đảng viên có mong muốn chuyển địa điểm sinh hoạt đến nơi thuận lợi hơn. Trong đơn, ngoài những thông tin cá nhân, Đảng viên cần ghi rõ lí do muốn chuyển sinh hoạt Đảng, sau đó gửi đơn tới Chi ủy chi bộ và Đảng ủy nơi Đảng viên đang công tác để được xem xét. Mời các bạn tham khảo mẫu đơn dưới đây.

ĐẢNG BỘ……………………………….                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ……………………………………….                             ………………., ngày……tháng…….năm………

ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

 Kính gửi:    – Đảng ủy…………………………………

                                        – Chi bộ……………………………………

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………………..

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………..

Ngày vào Đảng:………………………………………- Chính thức ngày………………………………………

Hiện đang sinh hoạt tại:……………………………………………………………………………………………

Thực hiện Quyết định số ……………./QĐ-UBND ngày ……tháng ……năm …….. của Ủy ban nhân dân “về việc điều động cán bộ”, ngày……..tháng……năm…………. tôi đã chuyển công tác đến……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Để thuận tiện cho việc công tác và sinh hoạt Đảng, nay tôi là đơn này kính đề nghị Chi bộ ………………………. và Đảng ủy……………………………………..cho phép tôi được chuyển đến sinh hoạt Đảng tại Chi bộ……………………………..thuộc Đảng ủy………………………………..

Rất mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách ghi đơn chuyển sinh hoạt Đảng

Kính gửi: ghi tên Đảng ủy và Chi bộ nơi bạn đang công tác.

Tôi tên là: ghi đầy đủ họ tên người làm đơn.

Ngày sinh: ghi ngày tháng năm sinh người làm đơn.

Quê quán: ghi rõ quê quán của người đó theo giấy khai sinh.

Nghề nghiệp: ghi nghề nghiệp mà người làm đơn hiện đang làm.

Chức vụ: ghi tên chức vụ của người làm đơn tại cơ quan nơi họ làm việc.

Ngày vào Đảng:……………………………. – Chính thức ngày……………………………ghi rõ ngày tháng năm vào Đảng (chưa chính thức) và ngày tháng năm chính thức.

Hiện đang sinh hoạt tại: ghi rõ nơi sinh hoạt Đảng hiện tại của người đó khi chưa xin chuyển.

Thực hiện Quyết định số ……………./QĐ-UBND ngày ……tháng ……năm …….. của Ủy ban nhân dân “về việc điều động cán bộ”, ngày……..tháng……năm…………. tôi đã chuyển công tác đến…………………………: ghi rõ Quyết định số, ngày tháng năm của quyết định đó và ngày tháng năm, nơi chuyển công tác đến.

Để thuận tiện cho việc công tác và sinh hoạt Đảng, nay tôi là đơn này kính đề nghị Chi bộ ………………………. và Đảng ủy………………………….cho phép tôi được chuyển đến sinh hoạt Đảng tại Chi bộ…………………….thuộc Đảng ủy…………………………………. ghi rõ tên Đảng ủy, Chi bộ cũ và tên Đảng ủy, Chi bộ mới nơi sắp chuyển tới.

Người làm đơn kí và ghi rõ họ tên.

 


0 ( 0 bình chọn )

Trịnh Song Phúc

https://trinhsongphuc.com
Trinhsongphuc.com - Blog tổng hợp các kiến thức về MXH Facebook, Game và những thông tin bổ ích khác được biên tập bởi Trịnh Song Phúc

Ý kiến bạn đọc (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm