Blog

Mẫu đơn xin thôi học và rút hồ sơ mới nhất dành cho sinh viên

351

Bạn vừa mới trúng tuyển vào trường cao đẳng, đại học và đã hoàn tất các hồ sơ để nhập học, nhưng vì một lí do cá nhân nào đó mà bạn không thể tiếp tục việc học ở trường đó. Do đó, bạn muốn làm đơn thôi học và rút hồ sơ để dùng vào việc khác khi cần thì mẫu đơn dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện điều đó dễ dàng hơn. Mời các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————- 

ĐƠN XIN THÔI HỌC VÀ RÚT HỒ SƠ

Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường ………………………

– Phòng Đào tạo;

– Ban Chủ nhiệm Khoa ……………………….

Tên em là:…………………………………………………………………..Giới tính:…………………………..

Ngày sinh: …………../…………….. /…………..ĐT liên hệ :…………………………………………………

Ngày nhập học: ……………../…………./…………

Số tiền đã đóng :

– Học phí : ……………………..(Bằng chữ :…………………………………………………………………….)

– Lệ phí : ……………………….(Bằng chữ :…………………………………………………………………….)

(Có các biên lai kèm theo)

Hiện đang học : Khóa …………… Lớp……………. Ngành …………………..Khóa……………….

Hệ đào tạo ………………………..tại Trường……………………………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Nay em làm đơn này kính gửi Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa………………………………… cho phép em được thôi học và rút hồ sơ.

Em xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật. Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Em xin chân thành cảm ơn./.

……………., ngày…….tháng……năm……..

Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH                                                                                          NGƯỜI LÀM ĐƠN

    (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                (Ký và ghi rõ tên)

Ý KIẾN CỦA KHOA                                                                                                    PHÒNG ĐÀO TẠO

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Mẫu này áp dụng cho sinh viên mới nhập học

Hướng dẫn làm đơn xin thôi học và rút hồ sơ

Kính gửi: ghi tên trường cao đẳng, đại học nơi bạn trúng tuyển ở dòng đầu và tên khoa ở dòng thứ ba.

– Tên em là:…………………………….Giới tính:……………………..ghi đầy đủ họ tên và giới tính của người làm đơn.

Ngày sinh: …………../…………….. /…………..ĐT liên hệ :………………..ghi ngày tháng năm sinh và số điện thoại có thể liên lạc khi cần.

Ngày nhập học: ……………../…………./…………ghi ngày tháng năm nhập học mà trường đã thông báo.

Số tiền đã đóng :

– Học phí : ……………………..(Bằng chữ :……………………………) ghi rõ số tiền học phí đã đóng bằng chữ.

– Lệ phí : ……………………….(Bằng chữ :……………………………) ghi các khoản tiền khác đã đóng bằng chữ, ví dụ như tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế….

(Có các biên lai kèm theo)

Hiện đang học : Khóa …………… Lớp……………. Ngành …………………..Khóa……………….ghi tên khóa học, lớp, ngành mà sinh viên đó trúng tuyển.

Hệ đào tạo ………………………..tại Trường……………………………….ghi rõ tên hệ đào tạo và tên trường nơi sinh viên đó trúng tuyển.

Hộ khẩu thường trú: ghi cụ thể địa chỉ theo sổ hộ khẩu của sinh viên.

Nay em làm đơn này kính gửi Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa………………………………… cho phép em được thôi học và rút hồ sơ: ghi tên khoa đã trúng tuyển.

Người làm đơn ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên. Sau đó đưa phụ huynh kí và ghi rõ họ tên, rồi nộp lên khoa và phòng đào tạo xem xét.

 


0 ( 0 bình chọn )

Trịnh Song Phúc

https://trinhsongphuc.com
Trinhsongphuc.com - Blog tổng hợp các kiến thức về MXH Facebook, Game và những thông tin bổ ích khác được biên tập bởi Trịnh Song Phúc

Ý kiến bạn đọc (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm