Blog

Cách ghi mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu dành cho mọi người

385

Mẫu đơn xác nhận hộ khẩu là mẫu đơn sử dụng khi bạn cần hay có nhu cầu đăng ký hộ khẩu thường trú nhằm phục vụ cho công việc hoặc mục đích nào đó chẳng hạn như làm thủ tục nhập cư ở nước ngoài. Dưới đây là mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu bạn có thể tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————– 

Ảnh 4cm

x 6cm

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU

Kính gửi: – Công an phường (xã, thị trấn) ………………………………….

                                                quận (huyện) …………………………………………………………..

                                                thành phố (tỉnh) ………………………………………………………

Tên tôi là (1): ……………………………………………………………………………………….Giới tính:………………………….

Sinh ngày: ……………………………………………………………………….tại……………………………………………………….

Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu số……………………………………………………………………………………..

Cấp ngày……….. tháng …… năm ………… cơ quan cấp………………………………………………………………………..

có hộ khẩu thường trú tại (2):………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

làm đơn này xin đề nghị Cơ quan Công an xác nhận cho tôi có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ trên từ ngày …….. tháng …… năm ……. đến ngày ……..tháng……..năm………để làm các thủ tục cần thiết ở nước ngoài.

………………., ngày ……. tháng ……. năm 20…..

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG AN: 

Xác nhận anh (chị) …………………………sinh ngày……tháng…….năm………có đăng ký hộ khẩu thường trú

tại: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

từ ngày ………. tháng ……… năm …….. đến ngày ……… tháng ….. năm……….

…………………………, ngày ……. tháng ……. năm 20……

Trưởng (hoặc Phó) Cơ quan Công an

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn cách ghi đơn xin xác nhận hộ khẩu

Kính gửi: – Công an phường (xã, thị trấn) ……………………….quận (huyện) …………………………………thành phố (tỉnh) ……………………………………..ghi rõ ràng và chi tiết tên công an phường (xã), quận (huyện), thành phố (tỉnh) nơi người làm đơn đang cư trú.

Tên tôi là (1): …………………………………………………..Giới tính:……………….ghi đầy đủ họ tên và giới tính của người làm đơn.

Sinh ngày: …………………………………………tại ………………………………………ghi ngày tháng năm sinh và nơi sinh theo giấy khai sinh.

Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu số………………………………………..ghi rõ số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu của người làm đơn, chọn một trong hai.

Cấp ngày……….. tháng …… năm ………… cơ quan cấp……………………………: ghi ngày tháng năm cấp và nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

có hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………………..làm đơn này xin đề nghị Cơ quan Công an xác nhận cho tôi có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ trên từ ngày …….. tháng …… năm ……. đến ngày ……..tháng……..năm………để làm các thủ tục cần thiết ở nước ngoài: ghi đầy đủ địa chỉ nơi người làm đơn muốn xin xác nhận và ngày tháng năm thường trú đến ngày tháng năm rời đi.

Người làm đơn ghi ngày tháng năm, dán ảnh, ký và ghi rõ họ tên. Sau đó nộp lên Công an phường (xã) để xác nhận.

 


0 ( 0 bình chọn )

Trịnh Song Phúc

https://trinhsongphuc.com
Trinhsongphuc.com - Blog tổng hợp các kiến thức về MXH Facebook, Game và những thông tin bổ ích khác được biên tập bởi Trịnh Song Phúc

Ý kiến bạn đọc (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm